ComNetZ leden uitgelicht: Veiligheidsregio Zeeland

Iets betekenen voor de inwoners van Zeeland en de provincie veiliger maken. Dat was in 2013 de drijfveer van Mirja Vis om te solliciteren op de functie van senior communicatieadviseur van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ).

‘Het doel van de VRZ is om in geval van rampen met alle hulpverleningsdiensten samen zo snel mogelijk weer grip op de situatie te krijgen. Door samen te werken is de coördinatie beter op elkaar afgestemd en ben je slagvaardiger.’

De VRZ is opgericht in 2006. Er werken 230 vaste medewerkers en tegen de 1.200 vrijwilligers. Mirja: ‘Die zitten verspreid door heel Zeeland op de brandweerkazernes en op het kantoor van de VRZ in Middelburg. De belangrijkste doelgroepen waarmee we communiceren zijn de inwoners van Zeeland en de toeristen die ons bezoeken. Dat doen we hoofdzakelijk via het platform www.zeelandveilig.nl. Daaraan zijn diverse sociale media gekoppeld, zodat we snel veel mensen kunnen bereiken bij crisissituaties en hen kunnen vertellen wat ze wel of niet kunnen doen’.’

Op het platform staan veel tips hoe je je kunt voorbereiden op incidenten. ‘Wat moet je doen bij stroomuitval, welke spullen moet je standaard in huis hebben in geval van nood? Via filmpjes proberen we mensen bewust te maken van de risico’s die er zijn. Het is echt een kwestie van steeds de boodschap herhalen. Daarvoor haken we aan bij bestaande projecten en werken we samen met diverse partners. Ook hebben we sinds kort een pop-up-store in Vlissingen. Het geeft mij echt een kick als ik zie dat onze inspanningen ergens toe leiden. En dat we Zeeland zo weer een stukje veiliger hebben gemaakt.’

Bekijk de website van Veiligheidsregio Zeeland.